好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水

(4人评价) 5

朝代:宋朝

作者:欧阳修

 

出自宋代诗人欧阳修<踏莎行·候馆梅残 tune: treading on grass>


hòu guǎn méi cán
候馆梅残mume flowers fade before the inn,ag真人平台

xī qiáo liǔ xì
溪桥柳细by riverside sway willows green,

cǎo xūn fēng nuǎn yáo zhēng pèi
草薰风暖摇征辔on fragrant grass in the warm air a rider's seen.

lí chóu jiàn yuǎn jiàn wú qióng
离愁渐远渐无穷the farther he goes, the longer his parting grief grows,

tiáo tiáo bú duàn rú chūn shuǐ
迢迢不断如春水endless as vernal river flows.

cùn cùn róu cháng
寸寸柔肠heart broken by and by,

yíng yíng fěn lèi
盈盈粉泪with tearful longing eye,

lóu gāo mò jìn wēi lán yǐ
楼高莫近危阑倚his wife won't lean on railings of the tower high.

píng wú jìn chù shì chūn shān
平芜尽处是春山beyond the far-flung plain mountains shut out her view;

háng rén gèng zài chūn shān wài
行人更在春山外the rider's farther away than the mountains' hue.


注释


⑴踏莎(suō)行:词牌名。又名“柳长春”“喜朝天”等。双调五十八字,仄韵。

⑵候馆:迎宾候客之馆舍。《周礼·地官·遗人》:“五十里有市,市有候馆。”

⑶草薰:小草散发的清香。薰,香气侵袭。征辔(pèi):行人坐骑的缰绳。辔,缰绳。此句化用南朝梁江淹《别赋》“闺中风暖,陌上草薰”而成。

⑷迢迢:形容遥远的样子。

⑸寸寸柔肠:柔肠寸断,形容愁苦到极点。

⑹盈盈:泪水充溢眼眶之状。粉泪:泪水流到脸上,与粉妆和在一起<开房去><with>。

⑺危阑:也作“危栏”,高楼上的栏杆。

⑻平芜:平坦地向前延伸的草地。芜,草地。


翻译


客舍前的梅花已经<have been>凋残,溪桥旁新生细柳轻垂,春风踏芳草远行人跃马扬鞭。走得越远离愁越没有穷尽,像那迢迢不断的春江之水。

寸寸柔肠痛断,行行盈淌粉泪,不要<压嘛碟>登高楼望远把栏杆凭倚。平坦的草地尽头就是重重春山,行人还在那重重春山之外。


赏析


这首词是欧阳修词的代表作之一。在婉约派词人抒写离情的小令中,这是一首情深意远、柔婉优美的代表性<dài biǎo xìng>作品。

上片写离家远行的人在旅途中的所见所感<sense>。开头三句是一幅洋溢着春天气息的溪山行旅图:旅舍旁的梅花已经<have been>开过了,只剩下几朵残英,溪桥边的柳树刚抽出细嫩的枝叶。暖风吹送着春草的芳香,远行的人就这美好的环境中摇动马缰,赶马行路。梅残、柳细、草薰、风暖,暗示时令正当仲春。这正是最易使人动情的季节<season>。从“摇征辔”的“摇”字中可以< kě yǐ>想象行人骑着马儿顾盼徐行的情景。

融怡明媚的春光,既让人流连欣赏,却又容易触动离愁。开头三句以实景暗示、烘托离别,而三、四两句则由丽景转入对离情的描写:“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水。”因为所别者是自己<zì jǐ>深爱<ài>的人,所以这离愁便随着<Along with>分别时间之久、相隔路程之长越积越多,就像眼前这伴着自己<zì jǐ>的一溪春水一样,来路无穷,去程不尽。此二句即景设喻,即物生情,以水喻愁,写得自然<zì rán>贴切而又柔美含蓄。

下片写闺中少妇对陌上游子的深切思念。“寸寸柔肠,盈盈粉泪。”过片两对句,由陌上行人转笔写楼头思妇。“柔肠”而说“寸寸”,“粉泪”而说“盈盈”,显示出女子思绪的缠绵深切。从“迢迢春水”到“寸寸肠”、“盈盈泪”,其间又有一种自然<zì rán>的联系<links>。接下来一句“楼高莫近危阑倚”,是行人心里对泪眼盈盈的闺中人深情的体贴和嘱咐,也是思妇既希望<hope>登高眺望游子踪影又明知徒然的内心挣扎。

最后两句写少妇的凝望和想象,是游子想象闺中人凭高望远而不见所思之人的情景:展现楼前的,是一片杂草繁茂的原野,原野的尽头是隐隐春山,所思念的行人,更远春山之外,渺不可寻。这两句不但写出了楼头思妇凝目远望、神驰天外的情景,而且<ér qiě>透出了她的一往情深,正越过春山的阻隔,一直伴随着<Along with>渐行渐远的征人飞向天涯。行者不仅<not only>想象到居者登高怀远,而且<ér qiě>深入到对方的心灵对自己的追踪。如此写来,情意深长而又哀婉欲绝。

单从艺术特色上分析,此词主要<zhǔ yào>运用了以下四种艺术手法。

以乐写愁,托物兴怀。这种手法运用得很巧妙。词的上片展现了一位孤独<gū dú>行人骑马离开<lí kāi>候馆的镜头。在这画面里,残梅、细柳和薰草等春天里的典型景物点缀着候馆、溪桥和征途,表现<performance>了南方初春融和的气氛。这首词以春景写行旅,以乐景写离愁,从而得到烦恼倍增的效果。

寓虚,富于联想,也是这首词的一个艺术特点。梅、柳、草,实景虚用,虚实结合,不仅<not only>表现<performance>了春天的美好景色,而且寄寓了行人的离情别绪。作者从各个角度< dù>表现离愁,的确非常耐人寻味,有无穷的韵外之致。

化虚为实,巧于设喻,同样是此篇重要<zhòng yào>的艺术手段。“离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水”,便是这种写法。“愁”是一种无形无影的感<sense>情。“虚”的离愁,化为“实”的春水;无可感的情绪,化为可感的形象<xíng xiàng>,因而大大加强了艺术效果。

逐层深化,委曲尽情,更是这首词显著的艺术特色。整个下片,采用了不同类型的“更进一层”的艺术手法,那深沉的离愁,便被宛转细腻地表现出来了<老弟>,感人动情。

整首词只有五十八个字,但由于<Meanwhile>巧妙地运用了以乐写愁、实中寓虚、化虚为实、更进一层等艺术手法,便把离愁表现得淋漓尽致,产生了巨大的艺术魅力,所以成了人们乐于传诵的名篇。

宋代俞文豹《吹剑录》:杜子美流离兵革中,其咏内子云:“香雾云鬓湿,清辉玉臂寒。何时倚虚幌,双照泪痕干。”欧阳文忠、范文正,矫饰风节,而欧公词云:“寸寸柔肠,盈盈粉泪。楼高莫近危阑倚。”又:“薄幸辜人终不愤。何时枕上分明问。”范文正词:“都来此事,眉间心上,无计相回避。”又:“明月楼高休独倚。酒人愁肠,化作相思泪

据土地注册处资料,7至10月每月新盘成交量介乎1,263宗至2,357宗,但至10月及11月就跌至729宗及397宗。
但他亦坦言,今年地价会向下调整约5%至10%,期望政府未来在计算上可以< kě yǐ>更“贴市”。
他表示,恒基地产去年代理销售的卖楼收入达300亿元,为2013年一手新例后集团新高纪录,单是营业部的销售额<xiāo shòu é>已达200亿元。
若以今年全年计,综合市场资料显示将有多达约27,349伙新盘供应,与往年平均<píng jūn>水平相若。
现时楼市有隐忧,中美贸易唔会咁快解决<jiě jué>深层次矛盾,香港<xiāng gǎng>经济<jīng jì>有基调,期望中美贸易战能拨开浓雾见青天。
随楼价回落一定幅度< dù>,买家的入市步伐加快,当中600万元以下的放盘较受追捧。
在年结效应下,港元拆息昨普遍上扬,短息方面,隔夜息昨回升至0.79107厘,1星期<week>及2星期<week>拆息昨分别降至1.01厘和1.14357厘。
。”情之所钟,虽贤者不能免,岂少年所作耶?惟荆公诗词未尝作脂粉语。

宋代黄升《唐宋诸贤绝妙词选》:句意最工。

明代杨慎《词品》:佛经云:“奇草芳花能逆风闻薰。”江淹《别赋》:“闺中风暖,陌上草薰。”正用佛经语。六一词云“草薰风暖摇征髻”,又用江淹语。今《草堂词》改“薰”作“芳”,盖未见《文选》者也。又,欧公一词:“平芜尽处是春山,行人更在春山外。”石曼卿诗:“水尽天不尽,人在天尽头。”欧与石同时,且为文字友,其偶同乎?抑相取乎?

明代卓人月《古今词统》:“芳草更在斜阳外”,“行人更在春山外”两句,不厌百回读。

明代李攀龙《草堂诗余隽》:春水写愁,春山骋望,极切极婉。

明代沈际飞《草堂诗余正集》云:春水春山走对妙。望断江南山色,远人不见草连空,一望无际矣。尽处是春山,更在春山外,转望转远矣。当取以合看。

明代王世贞《艺苑卮言》:“平芜尽处是春山,行人更在春山外。”此淡语之有情者也。

明代陈霆《渚山堂词话》:欧公有句云:“平芜尽处是春山,行人更在春山外。”陈大声体之,作《蝶恋花》。落句云:“千里青山劳望远,行人更比青山远。”虽面稍更,而意句仍昔。然则偷句之钝,何可避也。

清代黄苏《蓼园词选》:此词特为赠别作耳。首阕言时物喧妍,征辔之去,自是得意。其如我之离愁不断何?次阕言不敢远望,愈望愈远也。语语倩丽,韶光情文斐亹。

清代王士祯《花草蒙拾》:“平芜尽处是春山,行人更在春山外。”升庵以拟石曼卿“水尽天不尽,人在天尽头”,未免河汉。盖意近而工拙悬殊,不窗霄壤。且此等入词为本色,入诗即失古雅,可与知者道耳。

清代许昂霄《词综偶评》:“春山”疑当作“青山”。否则,既用“春水”,又用两“春山”字,未免稍复矣。
候馆梅残,溪桥柳细。草薰风暖摇征辔。离愁渐远渐无穷,迢迢不断如春水
近代俞陛云《唐五代两宋词选释》:唐宋人诗词中,送别怀人者,或从居者着想,或从行者着想,能言情婉挚,便称佳构。此词则两面兼写。前半首言征人驻马回头,愈行愈远,如春水迢迢,却望长亭,已隔万重云树。后半首为送行者设想,倚栏凝睇,心倒肠回,望青山无际,遥想斜日鞭丝,当已出青山之外,如鸳鸯之烟岛分飞,互相回首也。以章法论,“候馆”、“溪桥”言行人所经历;“柔肠”、“粉泪”言思妇之伤怀,情同而境判,前后闽之章法井然。

近代唐圭璋《唐宋词简释》:此首,上片写行人忆家,下片写闺人忆外。起三句,写郊景如画,于梅残柳细、草薰风暖之时,信马徐行,一何自在。“离愁”两句,因见春水之不断,遂忆及离愁之无穷。下片,言闺人之怅望。“楼高”一句唤起,“平芜”两句拍合。平芜己远,春山则更远矣,而行人又在春山之外,则人去之远,不能目睹,惟存想象而已。写来极柔极厚。

近代刘永济《唐五代两宋词简析》:此亦托为闺人别情,实乃自抒己情也,与晏殊《踏莎行》二词同。上半阕行者自道离情;下半阕则居者怀念行者。此词之行者,当即作者本人。欧阳修因作书责高若讷不谏吕夷简排斥孔道辅、范仲淹诸人,被高将其书呈之政府,因而被贬为夷陵令。

现代俞平伯《唐宋词选释》:(末两句)似乎可画,却又画不到。

据中国<China>唐代文学学会会长陈尚君考证,欧阳修这首词当作于宋仁宗明道元年(1033年)暮春,是作者早年行役江南时的作品。


精彩推荐

欧阳修的古诗大全


评价:

作者介绍

欧阳修
{$view->author} 欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁,晚号“六一居士”。[1]汉族,吉州永丰(今江西省永丰县)人,因吉州原属庐陵郡,以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。北宋政治家、文学家、史学家,与韩愈、柳宗元、王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。.
ag真人
© 2018 ag真人平台 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版