好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“落花人独立,微雨燕双飞”

(14人评价) 5

朝代:宋朝

作者:晏几道ag真人平台

 

出自宋代诗人晏几道<临江仙·梦后楼台高锁 tune: immortal at the river>

临江仙·梦后楼台高锁

mèng hòu lóu tái gāo suǒ
梦后楼台高锁awake from dreams, i find the locked tower high;

jiǔ xǐng lián mù dī chuí
酒醒帘幕低垂sobered from wine, i see the curtain hanging low.

qù nián chūn hèn què lái shí
去年春恨却来时as last year spring grief seems to grow;

luò huā rén dú lì
落花人独立amid the falling blooms alone stand i;

wēi yǔ yàn shuāng fēi
微雨燕双飞in the fine rain, a pair of swallows fly.

jì dé xiǎo píng chū jiàn
记得小苹初见i still remember when i first saw pretty ping,

liǎng zhòng xīn zì luó yī
两重心字罗衣in silken dress embroidered with two hearts in a ring,

pí pá xián shàng shuō xiàng sī
琵琶弦上说相思revealing lovesickness by touching pipa's string.

dāng shí míng yuè zài
当时明月在the moon shines brightly just as last year;

céng zhào cǎi yún guī
曾照彩云归it did see her like a cloud disappear.


注释

⑴临江仙:双调小令,唐教坊曲名,后用为词牌。《乐章集》入“仙吕调”,《张子野词》入“高平调”。五十八字,上下片各三平韵。约有三格,第三格增二字。柳永演为慢曲,九十三字,前片五平韵,后片六平韵。

⑵“梦后”两句:眼前实景,“梦后”“酒醒”互文,犹晏殊《踏莎行·小径红稀》所云“一场秋梦酒醒时”;“楼台高锁”,从外面看,“帘幕低垂”,就里面说,也只是一个地方的互文,表示春来意与非常阑珊。许浑《客有卜居不遂薄游沠陇因题》:“楼台深锁无人到,落尽春风第一花。“

⑶却来:又来,再来。“去年春恨“是较近的一层回忆,独立花前,闲看燕子,比今年的醉眠愁卧,静掩房栊意兴还稍好一些。郑谷《杏花》:”小桃初谢后,双燕却来时。“”独立“与双燕对照,已暗逗怀人意。《五代诗话》卷七引翁宏《宫词》”落花人独立,微雨燕双飞。“(翁诗全篇见《诗话总龟》前集卷十一。)

⑷以下直到篇末,是更远的回忆,即此篇的本事。小苹,当时歌女名。汲古阁本《小山词》作者自跋:“始时沈十二廉叔,陈十君宠家,有莲鸿苹云,品清讴娱客。每得一解,即以草授诸儿。“小莲、小苹等名,又见他的《玉楼春》词中。

⑸心字罗衣:未详。杨慎《词品》卷二:“心字罗衣则谓心字香薰之尔,或谓女人衣曲领如心字。“说亦未必确。疑指衣上的花纹。”心“当是篆体,故可作为图案。”两重心字“,殆含”心心“义。李白《宫中行乐词八首》之一:”山花插鬓髻,石竹绣罗衣“,仅就两句字面,虽似与此句差远,但太白彼诗篇末云:”只愁歌舞散,化作彩云飞“,显然为此词结句所本,则”罗衣“云云盖亦相绾合。前人记诵广博,于创作时,每以联想的关系,错杂融会,成为{Become}新篇。此等例子正多,殆有不胜{shèng}枚举者。

⑹彩云:比喻美人。江淹《丽色赋》:“其少进也,如彩云出崖。“其比喻美人之取义仍从《高唐赋》”行云“来,屡见李白集中,如《感{sense}遇四首》之四”巫山赋彩云“、《凤凰曲》”影灭彩云断“及前引《宫中行乐词》。白居易《简简吟》:”彩云易散琉璃脆。“此篇”当时明月“”曾照彩云“,与诸例均合,寓追怀追昔之意,即作者自跋所云。


翻译

梦醒只见高高楼台阁门紧锁,酒意消退但见帷帘重重低垂。去年冬天惹起的恨恚来恼我,恰是落花纷坠斯人孤独{alone}伫立,细雨霏霏之中燕儿翩翩双飞。

依然清晰记得初次见到小蘯,穿着绣有两重心字的小衣衫。拨弹琵琶舞弦诉说相思滋味,当时月光是那样的皎洁如玉,她像一朵美丽的彩云翩然归去。
梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂。去年春恨却来时。落花人独立,微雨燕双飞
赏析

这首词抒发作者对歌女小苹怀念之情。比较起来,这首《临江仙·梦后楼台高锁》在作者众多的怀念歌女词中更有其独到之处。全词共四层:

梦后楼台高锁,酒醒帘幕低垂”为第一层。这两句首先给人一种梦幻般的感{sense}觉。如不仔细体味,很难领会它的真实含义。其实是词人用两个不同场合中的感受来重复他思念小苹的迷惘之情。由于{yóu yú}他用的是一种曲折含蓄,诗意很浓的修词格调。所以并不使人感到啰嗦,却能更好地帮助读者理解作者的深意。如果按常规写法,就必须大力{dà lì}渲染梦境,使读者了解词人与其意中人过去生活情状及深情厚谊。而作者却别开生面,从他笔下迸出来的是“梦后楼台高锁”。即经过甜蜜的梦境之后,含恨望着高楼,门是锁着的,意中人并不真的在楼上轻歌曼舞。作者不写出梦境,让读者去联想。这样{zhè yàng}就大大地增加了词句的内涵和感染力。至于“梦”和“楼”有什么必然联系{links},只要细心体味词中的每一句话,就会找到答案。这两句的后面紧接着“去年春恨却来时”。既然词人写的是“春恨”,他做的必然是春梦了。回忆梦境,却怨“楼台高锁”,那就等于告诉读者,他在梦中是和小苹歌舞于高楼之上。请再看晏几道的一首《清平乐·幺弦写意》:“幺弦写意,意密弦声碎。书得凤笺无限事,却恨春心难寄。卧听疏雨梧桐,雨余淡月朦胧,一夜梦魂何处?那回杨叶楼中。”这首词虽然也没有写出梦境,却能使读者联想到,这是非常使人难以忘怀的梦境。以上所谈是词人第一个场合的感受。另一个场合的感受是:“酒醒帘幕低垂”,在不省人事的醉乡中是不会想念小苹的,可是一醒来却见原来居住小苹的楼阁,帘幕低垂,门窗是关着的,人已远葅 dù}ィ嗜讼虢杈葡睿畈荒芟

去年春恨却来时,落花人独立,微雨燕双飞

由此可以{ kě yǐ}看出陈菊沉稳良善的人格特质,就是能够让上位者高度{ dù}信任的Kingmaker,既能低调地带领政党与政府团队持续推动实务工作{work},使得上位者不会有被其抢走风头的疑虑
拔管风波延烧!教育{education}部4月27日驳回台大校长管中闵聘任案,引发政治力介入校园争议,新任教育{education}部长吴茂昆成为{Become}众矢之的;有
义大利?I方面我们选了柠香明太子鲑鱼{fish}义大利?I,鲑鱼{fish}是成块的还不错吃,尤其是混了带点微辣的明太子酱,那一点点柠香的点味效果也不错
8%认为无法{to be}挽救年金破产危机,其余包括{included},两岸维持现状、补正公投法、转型正义、非核家园、不涨电价、解决{settle}空?@、缩短工时、原民自治、司法改革、解决{settle}低薪通通没有获得过半支持{zhī chí},尤其各项政见当中
针对教育部拔管,行政院发言人徐国勇3日再度指出管中闵的独董争议,他说,管中闵申请当独董时申请书中写着,必须奉核定以后、与台哥大签订产学合作{hé zuò}跟回馈契约才能就任,但管中闵却选择提早就任,他认为关键是因为钱,但呛声说就算是人性也不能违法,
这样{zhè yàng}也能少带吃饭钱!然后饮料店这里也是蛮多的喔!像是鲜茶道、茶的魔手、清心福全等都有喔!
蔡英文{English}为承担败选责任请辞民进党主席,而陈菊也接受{accepted}全党付,于2012年3月1日代理党主席一职达3个月,显见陈菊在党内的重要{zhòng yào}性与各方信任
海龟烧也是在地人推荐的!!!只是刚刚红豆饼忍不住吃了三个XD吃海龟烧的时候{When}已经{yǐ jing}冷掉了,但蛮厉害{lì hai }的是!没有湿湿软软的还是有脆脆的耶,而且{but}里面是有包奶油的~很好吃!这个我也很喜欢{enjoy}!
”。三句为第二层。“去年”两字起了承前启后的作用。有了“去年”二字第一层就有了依据。说明两人相恋已久,刻骨铭心。下文的“记得”“当时”“曾照”就有了着落,把这些词句串联起来,整首词就成了一件无缝的天衣。遣词之妙,独具匠心!“却”字和李商隐《夜雨寄北》中“却话巴山夜雨时”中的“却”字一样,当“又”字“再”字解。意思是说:去年的离愁别恨又涌上了心头。紧接着词人借用五代翁宏《春残》“又是春残也,如何{rú hé}出翠帏?落花人独立,微雨燕双飞”的最后两句,但比翁诗用意更深。“落花”示伤春之感,“燕双飞”寓缱绻之情。古人常用“双燕”反衬行文中人物的孤寂之感。如:冯延已《醉桃源·南园春半踏青时》“秋千慵困解罗衣,画梁双燕飞”就是其中一例。晏词一写“人独立”再写“燕双飞”形成{xíng chéng}{xíng chéng}了鲜明的对比。此篇盖袭用成语,但翁宏诗作不出名{谁都认识你},小晏词句却十分煊赫。这里也有好些原因:(一)乐府向例可引用诗句,所谓”以诗入乐“,如用得浑然天成,恰当好处,评家且认为是一种优点。(二)诗词体性亦不尽同,有用在诗中并不甚好,而在词中却很好的,如晏殊《浣溪沙·一曲新词酒一杯》的”无可奈何“”似曾相识“一联。(三)优劣当以全篇论,不可单凭摘句。

记得小苹初见,两重心字罗衣,琵琶弦上说相思”。为第三层。欧阳修《好女儿令·眼细眉长》:“一身绣出,两重心字,浅浅金黄。”词人有意借用小苹穿的“心字罗衣”来渲染他和小苹之间倾心相爱{love}的情谊,已够使人心醉了。他又信手拈来,写出“琵琶弦上说相思”,使人很自然{natural}地联想起白居易《琵琶行》“低眉信手续续弹,说尽心中无限事”的诗句来,给词的意境增添了不少光彩。
记得小苹初见,两重心字罗衣。琵琶弦上说相思。当时明月在,曾照彩云归
第四层是最后两句:“当时明月在,曾照彩云归”这两句是化用李白《宫中行乐词》“只愁歌舞散,化作彩云飞”。中国{zhōng guó}社会科学{kē xué}院文学研究所编的《唐宋词选》把“当时明月在,曾照彩云归”解释为“当初曾经照看小苹归去的明月仍在,眼前而小苹却已不见”,这样解释虽然不错,但似乎比较乏味。如果把这两句解释为“当时皓月当空,风景如画的地方,现在似乎还留下小苹归去时,依依惜别的身影”。这样会增加美的感受,像彩云一样的小苹在读者的头脑里,会更加妩媚多姿了。 把“在”字当作表示处所的方位词用,因为在吴系语中,“在”能表达这种意思。某处可说成“某在”。杨万里《明发南屏》“新晴在在野花香”。“在在”犹“处处”也,可作佐证。这首《临江仙》含蓄真挚,字字关情。词的上阕“去年春恨却来时”可说是词中的一枚时针,它表达了词人处于痛苦和迷惘之中,其原因是由于{yóu yú}他和小苹有过一段甜蜜幸福的爱{love}情。时间是这首词的主要{zhǔ yào}线索。其余四句好像是四个相对独立的镜头(即1、梦后,2、酒醒,3、人独立,4、燕双飞),每个镜头都渲染着词人内心的痛苦,句句景中有情。
宋杨万里《诚斋诗话》:晏叔原云:“落花人独立,微雨燕双飞。”可谓好色而不淫矣。

谭献评《词辨》卷一:名句(落花二句)千古不能有二。结笔,所谓柔厚在此。

梁启超《艺蘅馆词选》乙卷:康南海(有为)云:起二句,纯是华严境界。


精彩推荐

晏几道的古诗大全


评价:

作者介绍

晏几道
{$view->author} 晏几道(1030-1106,一说1038—1110 ,一说1038-1112),男,汉族,字叔原,号小山,著名词人,抚州临川文港沙河(今属江西省南昌市进贤县)人。晏殊第七子。历任颍昌府许田镇监、乾宁军通判、开封府判官等。性孤傲,晚年家境中落。词风哀感缠绵、清壮顿挫。一般讲到北宋词人时,称晏殊为大晏,称晏几道为小晏。《雪浪斋日记》云:“晏叔原工小词,不愧六朝宫掖体。”如《鹧鸪天》中的“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”等等词句,备受人们的赞赏。.
© 2018 ag真人平台 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版