好文诗网_古诗文大全鉴赏
先秦 两汉 魏晋 南北朝 隋代 唐代 五代 宋代 元代 明代 清代 近代 现代

“谁言寸草心,报得三春晖”

(4人评价) 5

朝代:唐朝

作者:ag真人平台 孟郊

 

   shuí yán cùn cǎo xīn ,bào dé sān chūn huī

  谁言寸草心,报得三春晖

古:平平仄仄平 仄仄通平平 ◆晖【上平五微】

今:平平仄仄平 仄通平平平 ◆晖【五微,ei,ui(uei)】

英:such kindness of warm sun, can't be repaid by grass.

出自:唐.孟郊 游子吟 / 迎母漂上作

  慈母手中线,游子身上衣

  临行密密缝,意恐迟迟归。

  谁言寸草心,报得三春晖


【释义】

寸草:[cùn cǎo]小草、一点儿草、喻子女对父母<Parental>的微小心意。

三春:[sān chūn]指春季的三个月。也指春季的第三个月,即农历三月。

报:《唐韵》博耗切。《集韵》《韵会》博号切,竝(并)保去声。复也,酬也,答也。《诗·郑风》:投我以木瓜,报之以琼琚。《礼·郊特牲》:报本反始。注:谢其恩之谓报,归其功之谓反。《史记·范睢传》:睚睚之怨必报。
又告也。《前汉·吴王传》:无文书,口报。《天宝遗事》:新进士及第,以泥金书帖子,附家书中,用报登科之喜。
又犹合也。《礼·丧服小记》:下殇小功带澡麻,不绝本,诎而反以报之。
又论囚曰报。《前汉·张汤传》:爰书论讯鞫报。
又下媓上曰报。《左传·宣三年》:郑文公报郑子之妃曰陈妫。注:郑子,文公叔父子仪也。《汉律》:媓季父之妻曰报。
又与赴通。《礼·丧服小记》:报葬者报虞。注:报,读为赴,急疾之义。虞以安神,不可缓也。

晖:《广韵》许归切《集韵》《韵会》吁韦切,《说文》光也。《易·未济》君子之光,其晖吉也。《玉篇》或作煇。


谁言寸草心,报得三春晖句例:

中英句例:

千古绝唱“谁言寸草心,报得三春晖”,表达了儿女对母亲的恩惠报答不尽的感<sense>情。
bards sublime"who grass-inch heart, reported in the apartments, "expressed the grace of the children for the mother of endless feelings. 


谁言寸草心,报得三春晖”,报恩父母<Parental>、回报家乡、报效祖国,参与春晖行动的关键在于行动!行动!还是行动!
as the famous verse says, "such kindness of warm sun cannot be repaid by grass", the key to return parents' love, repay hometowns and serve the country is action, action and action! 


谁言寸草心,报得三春晖”我应该<yīng gāi>给父母一个微笑,给自己<zì jǐ>一个微笑。
"who grass-inch heart, reported in the apartments" i should give parents a smile, to give yourself a smile. 


因此<therefore>,无论我们做什么,都无法<to be>报答您的母爱<love>。(谁言寸草心,报得三春晖。)
so no matter what we do, we are unable to repay you for your kindness. 


母亲是无私的,正如孟郊的:“谁言寸草心,报得三春晖。”
mother is selfless, as meng jiao, "who made the heart-inch grass, at a three chunhui." 


汉语句例:

万爱<love>千恩百苦,疼我孰知父母?谁言寸草心,报得三春晖。上帝力量有鞭长莫及的死角,所以创造了伟大的妈妈。万年荒漠于是滋生美丽的绿洲。

寸草春晖,这是“谁言寸草心,报得三春晖”的缩语。

"谁言寸草心,报得三春晖"我应该<yīng gāi>给父母一个微笑,给自己<zì jǐ>一个微笑。

母亲一针一线,凝结的是深情;母亲一言一行,影响的是心灵。谁言寸草心,报得三春晖


人生天地间,长辈最为先。如今长大成人,勿忘养育之恩。谁言寸草心,报得三春晖。感<sense>恩节,愿好心、懂事的你家庭<family>幸福!

谁言寸草心,报得三春晖。母亲的爱博大精深,隐忍和无怨无悔,让我们作儿女的无以为报,在这个美丽的节日里,祝愿母亲节日快乐!

慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖。熟悉、感人的诗语,使我潸然泪下,儿行千里母担忧,哪知儿行千里心思归?妈,生日快乐!

儿行千里路,母亲心相随!儿女喜乐事,牵挂娘的心!“谁言寸草心,报得三春晖”!母爱最无私,母恩山海深!母亲节到了,大恩不言谢,敬致康乃馨,略表儿心意,愿母亲快乐,安康享清。

乌鸦反哺,羊羔跪乳,做人之本,孝敬父母。谁言寸草心,报得三春晖!但愿此短信,传达慈母情。母亲节到,愿天下所有<all>的母亲节日快乐,一生平安!

记得临走前,慈母手中线,缝我身上衣,灯下密密缝,意恐迟迟归,谁言寸草心,报得三春晖

猫咪影片大家都爱看,也是目前最夯的网路现象之一,这项研究可以< kě yǐ>帮助我们了解网路对个人及社会所造成的影响,未来或者可望应用在宠物疗法上
不能侥于体贴家属的原谅,然后把会来质疑的病家(或出于当局者迷或出于知识不足)当成或通通?@名化成为<chéng wéi>拿亲人赚钱的无耻之辈,简直把变态当常态
Fed(美国联?驶幔├?会无新意,重申今年有机会<offer>升息,美元<měi yuán>指数涨多暂歇,以日、韩元为首的亚洲货币连袂走扬
《龋糰ttitudes>毡揪茫糺īng jì>新闻》17日头版报导,软体银行公司将与鸿海合资,量产具有人工智慧的人型机器人<jī qi rén>,最快在2015年底,以1年1万台的规模开始<appeared>量产
Fed(美国联?驶幔├?会无新意,重申今年有机会<offer>升息,美元<měi yuán>指数涨多暂歇,以日、韩元为首的亚洲货币连袂走扬
立法,重新授权政府快速谈判贸易协定,使得跨太平洋伙伴协定(TPP)迅速完成的希望<xī wàng>大增
足见她获得民众的认同,其中的原因很多,有感动、有支持<support>力挺、有对两岸和平发展存有期望者,当然也有策略性及阴谋性考量
。妈妈,我不在您身边,要好好照顾自己。我想您了!

母亲的一针一线,凝结的是深情;母亲一言一行,影响的是心灵。谁言寸草心,报得三春晖,母亲节快到了,记得为母亲献上温馨祝福哦,祝你合家幸福!
本文图片皆有版权,未经允许<allow>,禁止转载,文章链接:
http://www.uk9.cc//view.php?id=76771


精彩推荐

孟郊的古诗大全


评价:

作者介绍

孟郊
{$view->author} 孟郊,(751~814),唐代诗人。字东野。汉族,湖州武康(今浙江<zhè jiāng>德清)人,祖籍平昌(今山东临邑东北),先世居洛阳(今属河南<Henan>)。唐代著名诗人。现存诗歌500多首,以短篇的五言古诗最多,代表作有《游子吟》。有“诗囚”之称,又与贾岛齐名,人称“郊寒岛瘦”。元和九年,在阌乡(今河南<Henan>灵宝)因病去世。张籍私谥为贞曜先生。.
© 2018 ag真人平台 | 好诗大全 诗句大全 古文翻译 唐诗三百首 宋词精选 元曲精选 黄道吉日  手机版